Home picture

Dit reglement als Word document downloaden.

S11 Manager jaargang 2021-2022 (seizoen #20)

Reglement van deelname

 

Omdat een spel nooit gespeeld kan worden zonder duidelijke regels volgen hieronder de spelregels voor het seizoen 2021/2022. De belangrijkste regels vind je hieronder in de Samenvatting. Daarna vind je de volledige spelregels in de artikelen 1 tot en met 21. Meer achtergrondinformatie en details kun je vinden in de Toelichting bij dit reglement, helemaal aan het einde van dit document.

 

Samenvatting

 

De samenvatting van het Reglement van s11manager is als volgt

 

   Deelname kost EUR 20 per seizoen. Dit bedrag moet zijn betaald vóór aanvang van de eerste wedstrijd (2 augustus 2019).

   Dit is ook de inleverdeadline voor het deelnameformulier.

   Elke deelnemer kiest in totaal 14 spelers, die allemaal van verschillende Eredivisieclubs afkomstig moeten zijn.

   De 14 spelers bestaan uit één keeper, 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers, en daarnaast nog een reserve-verdediger, reserve-middenvelder en reserve-aanvaller.

   De spelers worden gekozen uit een spelerslijst, waarbij de spelers ook een geldwaarde hebben. In totaal mag je maximaal 180 miljoen uitgeven aan de 14 spelers.

   Na het inleveren van het formulier en de aanvang van de eerste wedstrijd hoef je verder niets meer te doen en speel je met jouw team tot aan de winterstop in die formatie verder. Uitzonderingen hierop zijn 1) wanneer één van jouw spelers een transfer maakt naar een buitenlandse club, in dat geval mag je die speler direct vervangen door een speler van dezelfde club; en 2) wanneer een speler tenminste drie wedstrijden achter elkaar niet speelt, in dat geval mag je deze na de derde gemiste wedstrijd direct vervangen door een speler van dezelfde club. De “wissel” in situatie 1) kun je een onbeperkt aantal keren toepassen per seizoen (dus bij elke transfer); de “wissel” in situatie 2 mag je slechts twee keer per seizoen toepassen.

   Spelers halen punten voor overwinningen, gescoorde doelpunten, assists, de nul houden (keeper en verdedigers), en krijgen strafpunten voor gele en rode kaarten. Meer details vind je in artikel 15.

   Gedurende het seizoen zijn er, naast de eeuwige roem, diverse prijzen te winnen, waaronder voor de winnaar en de 10% hoogst geklasseerde deelnemers, de hoogste weekscore, enzovoorts. Meer hierover vind je in artikel 17 en 18.

   Er zijn geen (noemenswaardige) veranderingen in de spelregels ten opzichte van het vorige seizoen.

 

Met kennis van deze regels kun je het spel eigenlijk al spelen. Wil je meer weten, of meer achtergrondinformatie bij het hoe en waarom van bepaalde regels hebben, lees dan verder.

 

Reglement

 

Artikel 1: belangrijkste wijzigingen vergeleken met voorgaand seizoen

Voor komend seizoen zijn alleen wijzigingen ter verduidelijking van bestaande regels aangebracht, zonder de intentie om inhoudelijke veranderingen aan het spel aan te brengen. Wel hebben we het aparte “totospel” in een wat andere vorm gegoten, zie hiervoor artikel 18d. Kijk verder ook goed naar artikel 2 en 3 voor de inleverdeadline.

 

Artikel 2: inlegbedrag en betaling

Het inlegbedrag voor het seizoen 2019/2020 is vastgesteld op EUR 20,- per persoon.

De regel van betalen is als volgt: het geldbedrag (EUR 20,-) dient voldaan te zijn voor vrijdag 2 augustus 2019 op het rekeningnummer dat je via email hebt ontvangen. Als je niet op tijd hebt betaald, volgt (mogelijk) uitsluiting van verdere deelname.

 

Artikel 3: uiterste inleverdatum en wijze van inleveren

De uiterste inleverdatum is vrijdag 13 augustus 18:00, dus kort voor aanvang van de eerste wedstrijd. Inleveren van je team doe je door het deelnameformulier volledig in te vullen en per e-mail op te sturen naar info@s11manager.nl. Formulieren die na vrijdag 2 augustus 18:00 uur binnenkomen worden als te laat beschouwd, waarbij het moment van ontvangst in de mailbox van s11manager bepalend is. Voor mensen die te laat zijn met inleveren wordt door de organisatie een oplossing bedacht, maar wel zodanig dat zij nooit zullen worden bevoordeeld ten opzichte van de andere deelnemers, die wel op tijd hebben ingeleverd.

 

Artikel 4: de formatie van het s11manager team

Het s11manager team bestaat uit 14 spelers, die gekozen kunnen worden uit de spelerslijst die is uitgereikt aan alle deelnemers, en vervolgens is geplaatst onder het kopje spelerslijst op www.s11manager.nl. Het team bestaat uit 11 basisspelers en 3 wisselspelers. Voor dit totaal van 14 spelers geldt dat deze allemaal van een andere club afkomstig moeten zijn. Deze 14 spelers betreffen 11 basisspelers en 3 wisselspelers. De basisspelers spelen volgens een 1-4-3-3 systeem, en de wisselspelers betreffen een reserve-verdediger, een reserve-middenvelder en een reserve-aanvaller.

 

Alle spelers hebben een unieke spelerscode (bijvoorbeeld AJA31, of PSV52, zie artikel 5 voor de uitzondering hierop), en deze code moet worden ingevuld in het deelnameformulier in Excel. De ingevulde code is bepalend voor de gekozen speler en de later toegekende punten; controleer daarom voordat je inlevert altijd nog even of je de juiste spelerscodes hebt gekozen. Lever het formulier in Excel in, dit vergemakkelijkt het voor de organisatie om ingeleverde teams snel in te lezen en te controleren. Plak geen deelnameformulieren in de tekst van een e-mail, maar voeg ze toe als bijlage (Excel document).

 

Artikel 5: de keeper

Voor keepers geldt geen unieke spelerscode, maar een clubcode. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de code FEY11 staat voor de keeper van Feyenoord, ongeacht welke keeper daadwerkelijk voor Feyenoord keept. Hierdoor ben je bij de keuze van de keeper altijd verzekerd van een “spelende” keeper en is het ook niet nodig om een reserve keeper te hebben.

 

Artikel 6: de spelerslijst

De spelerslijst zoals die nu op www.s11manager.nl staat is de voorlopig definitieve lijst. Houd in de gaten dat de transferdeadline pas na aanvang van het seizoen ligt, en dat er dus nog spelers van club kunnen wisselen. Wijzigingen in de spelerslijst worden op de website gepubliceerd en via e-mail wordt bekend gemaakt wanneer wijzigingen zijn aangebracht in de lijst. Twee dagen voor de inleverdeadline, dus op de voorafgaande woensdag om 22:00 uur, wordt de spelerslijst definitief gemaakt – dit wil zeggen dat alle transfers/mutaties, die op dat moment bekend en definitief zijn, in de definitieve spelerslijst worden verwerkt.

 

Als je jouw definitieve team inlevert, zorg dan altijd dat je jouw team invult op basis van de definitieve spelerslijst. Hoewel de organisatie dit tot een minimum probeert te beperken, is het soms noodzakelijk om na verspreiding van de voorlopige spelerslijst nog wijzigingen aan te brengen in bijvoorbeeld de linie waarin een speler uitkomt of de geldwaarde. De gepubliceerde definitieve spelerslijst is leidend, ook als hier om welke reden dan ook niet de meest recente mutaties op vermeld staan.

 

Artikel 7: budget

Uit de op www.s11manager.nl gepubliceerde spelerslijst kun je de spelers kiezen. Het maximaal te besteden budget voor de 14 spelers bedraagt 180 miljoen. Het is verplicht om 11 basisspelers en 3 wisselspelers op te stellen.

 

Artikel 8: wisselspelers

Elke deelnemer speelt wekelijks in eerste instantie met zijn 11 basisspelers. Deze spelers kunnen punten halen zodra ze in een wedstrijd speeltijd hebben gehad, ongeacht hoe lang dit is geweest. Wanneer een speler – om welke reden dan ook (schorsing, blessure, of gewoon gepasseerd) – helemaal niet heeft gespeeld, komt voor die speelronde automatisch de wisselspeler van dezelfde linie aan bod. Speelt deze ook niet, dan heeft de deelnemer pech en wordt er die speelronde met minder spelers gespeeld. Een wisselspeler uit een bepaalde linie kan nooit een speler uit een andere linie vervangen.

 

Je hoeft niet zelf bij te houden of je een wisselspeler moet inzetten. De organisatie zet automatisch de wisselspeler voor je in zodra een speler niet in actie gekomen is, zelfs wanneer de wisselspeler een negatief aantal punten haalt.

 

Artikel 9: speelrondes

Doordat er met wisselspelers wordt gewerkt, is het noodzakelijk om de speelrondes vast te stellen, anders zou het niet duidelijk zijn wanneer deze wisselspelers worden ingezet. De regel voor het bepalen van een speelronde is eenvoudig: de wedstrijden in een weekeinde (vrijdag, zaterdag en zondag), en de wedstrijden in een midweek (dinsdag, woensdag en donderdag) worden als speelronde aangemerkt. Als één van de basisspelers in een speelronde niet in actie komt en de wisselspeler uit dezelfde linie als de ontbrekende basisspeler komt in diezelfde speelronde wel in actie, pas dan wordt deze wisselspeler ingezet. Indien een wedstrijd wordt afgelast of uitgesteld, dan blijft die betreffende wedstrijd behoren tot zijn originele speelronde. Hierdoor kan het gebeuren dat de winnaar van een speelronde (de hoogste weekscore) pas later bekend wordt. Ditzelfde geldt voor de Herbstmeister, ook deze wordt mogelijk pas ná de winterstop bekend, als voor de winterstop één of meer wedstrijden zijn afgelast en deze worden pas ná de winterstop ingehaald.

 

Artikel 10: nieuwe spelers kiezen (algemeen)

Er zijn drie mogelijke situaties waarin een deelnemer één of meer nieuwe spelers mag kiezen in zijn of haar selectie van 14 spelers. Dit betreft:

 

·         In de winterstop (zie artikel 11)

·         Wanneer een speler is getransfereerd naar een buitenlandse club (zie artikel 12)

·         Wanneer een speler, door een blessure of andere oorzaak, tenminste 3 wedstrijden achter elkaar in het geheel niet in actie is gekomen (een wissel toepassen in deze situatie mag maximaal 2 keer per seizoen plaatsvinden, zie artikel 13).

 

Voor het wisselen van spelers geldt dat alleen emails verzonden naar info@s11manager.nl als geldig worden beschouwd. Wissels mogen niet telefonisch of anderszins worden doorgegeven aan organisatieleden.

 

Wissels die tenminste één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van een betreffende speelronde worden doorgegeven tellen mee voor die betreffende speelronde. Bij een midweekse speelronde is dit in de regel dinsdagavond om 17:45 uur, en bij een speelronde in het weekend is dit meestal vrijdagavond om 19:00 uur. Het tijdstip van ontvangst van de email door s11manager is bepalend voor het laten meetellen van een doorgevoerde wissel.

 

Artikel 11: nieuwe spelers kiezen in de winterstop

Gedurende het seizoen is er één vaste transferperiode, deze periode valt in de winterstop. Dit betekent dat elke deelnemer in de winterstop de mogelijkheid heeft om maximaal 5 spelers uit de selectie van 14 (dit betreft basisspelers en wisselspelers) te wisselen. Uiteraard is bij het wisselen het maximale budget onverminderd van kracht. De organisatie past nooit bedragen aan zodra de spelerslijst definitief is; zelfs wanneer een speler naar een andere eredivisieclub wordt getransfereerd in de winterstop, blijft de oorspronkelijke geldwaarde van kracht.

 

Het “omwisselen” van een basisspeler en een reservespeler telt als twee doorgevoerde wissels.

 

Let op, in sommige situaties is het kiezen van een nieuwe speler in de winterstop verplicht. Zie hiervoor artikel 14.

 

Artikel 12: nieuwe speler kiezen bij transfer van een speler naar een buitenlandse club

Omdat s11manager reeds vanaf de eerste speelronde begint, kan de nadelige situatie ontstaan dat een gekozen speler, nadat het spel al is begonnen maar nog voor het verstrijken van de internationale transferdeadline, wordt getransfereerd naar een buitenlandse club en daardoor geen punten meer haalt. Om dit grote nadeel te compenseren, geldt in die gevallen een extra wisselmogelijkheid. De regel is als volgt: wanneer (bijvoorbeeld tussen het definitief worden van de spelerslijst en de transferdeadline) een speler naar een buitenlandse club wordt getransfereerd, dan mag een deelnemer, die deze speler aanvankelijk gekozen had, in plaats van deze speler een nieuwe speler kiezen. Hierbij gelden de volgende regels:

 

·         De nieuw gekozen speler moet voor dezelfde club én in dezelfde linie spelen als de getransfereerde speler;

·         Het budget van EUR 180 miljoen blijft onverminderd van kracht;

·         Deze extra wisselmogelijkheid wordt niet in mindering gebracht op het aantal wissels dat in de winterstop mag worden gedaan. Bovendien mag deze wisselmogelijkheid voor elke naar het buitenland getransfereerde speler worden toegepast;

 

Let op: deze regel geldt niet wanneer een speler naar een Nederlandse club (ongeacht of dit een Eredivisie club is, of een club op een lager niveau) vertrekt. Als de speler naar een andere Nederlandse Eredivisieclub gaat blijft deze gewoon punten behalen op basis van de bestaande spelregels en is er dus geen nadeel (wel kan dan wisselen in de winterstop verplicht zijn, zie artikel 14). Als de speler naar een niveau in Nederland lager dan de Eredivisie gaat, is de reden hiervoor waarschijnlijk dat dit een slecht presterende speler betrof (oftewel een verkeerde keuze van een deelnemer om deze speler te kiezen), en s11manager wil niet dat deze verkeerde keuze “beloond” wordt met een gratis wisselmogelijkheid wanneer die speler vervolgens getransfereerd wordt naar een Nederlandse club op een lager niveau.

 

Zie de Toelichting bij het Reglement voor meer achtergrondinformatie bij de toepassing van dit artikel.

 

Artikel 13: twee wisselmogelijkheden bij tenminste 3 achter elkaar gemiste wedstrijden

Deelnemers ondervinden een groot nadeel wanneer één van hun spelers langdurig geblesseerd raakt. Hierdoor wordt langere tijd met een wisselspeler gespeeld, en het nadeel is dan vaak dat die wisselspeler van een minder sterke club is. Om dit mogelijke nadeel te compenseren, krijgen alle deelnemers maximaal 2 extra wisselmogelijkheden, waarvoor de volgende voorwaarden gelden:

 

·        Deze wisselmogelijkheid mag alleen worden toegepast wanneer een speler tenminste 3 wedstrijden achtereenvolgens geen speeltijd heeft gehad. De oorzaak hiervoor (blessure, schorsing, gepasseerd, gestopt, of getransfereerd naar een andere Nederlandse niet-eredivisie club) is hierbij niet van belang.

·        De betreffende speler mag worden vervangen door een speler van dezelfde club en dezelfde linie, met inachtneming van het maximale budget.

·        Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, mag deze wissel op elk willekeurig moment in het seizoen worden toegepast. Elke deelnemer krijgt echter maximaal twee van deze wisselmogelijkheden voor het gehele seizoen; ga er dus zuinig mee om.

 

Zie de Toelichting bij het Reglement voor meer achtergrondinformatie bij de toepassing van dit artikel.

 

Artikel 14: transfer van een speler naar een andere Eredivisieclub

Wanneer een speler naar een andere Nederlandse Eredivisieclub wordt getransfereerd kan het voorkomen dat je hierdoor twee spelers van dezelfde club in het team hebt. Als de transfer vóór de winterstop plaatsvindt, dan is geen directe actie vereist, maar is het verplicht om in de winterstop zodanig te wisselen dat je weer uitkomt op 14 spelers van 14 verschillende clubs. Als de transfer naar een andere Eredivisieclub plaatsvindt ná de winterstop (dat wil zeggen, nadat de spelerslijst die we hanteren voor de tweede seizoenshelft definitief is gemaakt), dan mag je tot het eind van het seizoen gewoon doorspelen in de gekozen opstelling. De getransfereerde speler behaalt in alle gevallen de punten voor zijn nieuwe club.

 

Als een deelnemer nalaat om een verplichte wissel te doen in de winterstop omdat hij door een binnenlandse transfer met twee spelers van één club speelt, dan zal de organisatie alle punten van deze getransfereerde speler schrappen (en speelt de deelnemer dus feitelijk automatisch met een speler minder; er wordt in dat geval ook niet met de wisselspeler voor die linie gespeeld, tenzij uiteraard een andere basisspeler uit dezelfde linie niet in actie komt).

 

Artikel 15: de puntentelling van s11manager

Komend seizoen zullen de punten als volgt toegekend worden:

 

 

KEEP.

VERD.

MID.

AANV.

·         De club waar de speler voor uitkomt, wint

3

3

3

3

·         De club waar de speler voor uitkomt speelt gelijk

1

1

1

1

·         De speler scoort (geen strafschop of rebound zelf genomen penalty)

6

6

5

4

·         De speler scoort uit een strafschop of rebound uit zelf genomen pen.

2

2

2

2

·         De speler geeft een assist (beslissende pass waaruit gescoord wordt)

2

2

2

2

·         De speler houdt de nul (dus geen tegendoelpunten in die wedstrijd)

3

2

0

0

·         De speler krijgt voor elke gele kaart:

-1

-1

-1

-1

·         De speler krijgt een directe rode kaart (dus niet twee keer geel)

-4

-4

-4

-4

·         Per tegendoelpunt dat het team van de speler krijgt

-1

-1

0

0

·         De speler komt tijdens de wedstrijd in actie.

1

1

0

0

 

Hierbij geldt dat spelers alleen punten kunnen scoren indien zij tijdens een wedstrijd (al is het bij wijze van spreken maar twee minuten) hebben gespeeld.

 

Artikel 16: bijhouden van de punten

Het toekennen van punten voor gele en rode kaarten, doelpunten uit strafschoppen, assists enzovoorts geschiedt aan de hand van de wedstrijdkarakteristieken van diverse bronnen (websites), zoals Transfermarkt, Livescore en Whoscored. Bij twijfel over de juistheid van bepaalde karakteristieken worden altijd meerdere bronnen geraadpleegd en beslist de organisatie op basis van informatie verkregen uit die verschillende bronnen en eigen waarnemingen van beschikbaar beeldmateriaal.

 

Kort na afloop van een speelronde worden de punten op basis van een voorlopige toekenning van scores gepubliceerd, evenals de (voorlopige) weekwinnaar. Echter, gedurende het seizoen worden controles uitgevoerd omdat verschillende organisatieleden onafhankelijk van elkaar de punten bijhouden. Hierdoor kan het gebeuren dat later alsnog een wijziging in toegekende punten, en wellicht zelfs in een weekwinnaar, wordt aangebracht. Pas na uitvoering van controles zijn de punten definitief. Daarom zijn de op de website gepubliceerde weekwinnaars in eerste instantie onder voorbehoud; pas aan het einde van het seizoen wordt via de terugblik op het seizoen het overzicht met definitieve weekwinnaars per speelronde bekend gemaakt. Het is overigens in de historie van s11manager zeer zeldzaam gebleken dat de controles achteraf hebben geleid tot een andere dan aanvankelijk bekend gemaakte weekwinnaar in een bepaalde speelronde.

 

Artikel 17: eindstand en prijzengeld op basis van de eindstand

Degene die na afloop van het seizoen de meeste punten heeft behaald wordt winnaar van deze  jaargang van s11manager. Aan het einde van het seizoen worden de volgende geldprijzen uitgekeerd.

 

            De winnaar ontvangt EUR 400,00 uit de resterende prijzenpot.

            De nummer twee ontvangt EUR 250,00 uit de resterende prijzenpot.

            De nummer drie ontvangt EUR 150,00 uit de resterende prijzenpot.

           

Het geldbedrag dat wordt uitgekeerd aan de overige deelnemers op basis van de eindranglijst zal nader worden bekendgemaakt zodra het aantal deelnemers bekend is – de bovenste 10% van de deelnemers wint hoe dan ook een geldprijs op basis van hun eindklassering.

 

Artikel 18 overige prijzen

Voor alle overige te winnen geldprijzen geldt, evenals voor de geldprijs behorend bij de eindstand, dat uitkering pas aan het eind van het seizoen plaatsvindt. Tussentijds gewonnen prijzen worden bijgeschreven op een persoonlijke account die elke deelnemer heeft. De overige prijzen zijn als volgt:

 

18a) Herbstmeisterschaft

Degene die bij het ingaan van de winterstop (mits er geen afgelaste wedstrijden zijn geweest, zie artikel 9) de meeste punten tot dan toe heeft vergaard wordt uitgeroepen tot Herbstmeister en ontvangt EUR 100,00. Als de Herbstmeister echter ook de eindwinnaar wordt, dan vervalt de EUR 100,00. Dit vrijgekomen bedrag wordt dan toegekend aan de deelnemer met de hoogste weekscore van het seizoen. De deelnemer met de op één na hoogste weekscore van het seizoen krijgt in dat geval EUR 50,00.

 

18b) De hoogste weekscore in een speelronde

De deelnemer die in een speelronde de hoogste weekscore haalt, wint hiermee een gratis deelname voor het eerstvolgende seizoen. Dit bedrag kan niet worden omgezet in geld; als een deelnemer dus besluit om het volgende seizoen niet meer mee te doen vervalt de prijs. Er zijn in totaal 34 speelronden, en dus is de kans aanwezig dat één deelnemer meerdere keren in een seizoen de hoogste weekscore haalt. Voor de tweede en elke volgende hoogste weekscore wint de deelnemer EUR 20,00 als geldbedrag. De prijs van de hoogste weekscore wordt pas bekend zodra alle wedstrijden van een bepaalde speelronde zijn afgewerkt (zie ook artikel 9). Indien twee of meer deelnemers gelijk aan kop eindigen bij een weekscore, dan wint de deelnemer die deze score haalde met het laagste aantal actieve spelers (basisspelers + wisselspelers). Is dit nog steeds gelijk, dan wint de deelnemer die voor zijn gehele team de laagste geldwaarde had. Is dit nog steeds gelijk, dan is de gratis deelname voor de deelnemer die de meeste punten met de verdedigers haalde in die speelronde. Is dit ook gelijk, dan tellen de middenvelders, en vervolgens de aanvallers. Is dit alles nog steeds gelijk, dan wordt geloot om te bepalen wie de weekprijs wint.

 

18c) Hoogste weekscore van het seizoen

Degene die de hoogste weekscore van het seizoen behaalt, krijgt EUR 50,00 bijgeschreven. Indien meerdere deelnemers op een gelijk aantal punten eindigen, dan geldt dezelfde methode als waarmee de hoogste weekscore wordt bepaald (zie artikel 18b). Als de Herbstmeister ook eindwinnaar wordt, dan komt EUR 100.00 extra beschikbaar voor deze categorie, zie artikel 18a.

 

18d) Overige voorspellingen

In jaargang 2019-2020 wordt, evenals in voorgaande jaren, een bedrag van EUR 200,00 gereserveerd voor de winnaars van een apart spel. De gedachte hierachter is dat de deelnemers die in de grijze middenmoot van de ranglijst bivakkeren, ook nog kans op een geldprijs hebben. Voor het komende seizoen is dit aparte spel vormgegeven door middel van het voorspellen van de eindstand van de Eredivisie. Hierbij moeten de 18 clubs in volgorde van nr. 1 tot en met nr. 18 worden voorspeld. Voor elke club wordt vervolgens een aantal strafpunten berekend, dat wil zeggen: als een deelnemer had voorspeld dat AZ op de vierde plaats zou eindigen, en AZ eindigt daadwerkelijk als zesde, dan levert dat 2 strafpunten op. Dit leidt tot een totaal aantal strafpunten voor alle 18 clubs. Degene met het laagste aantal strafpunten wint dit spel. Een deelname is alleen geldig wanneer 18 verschillende clubs in de ranglijst worden opgenomen (je mag dus niet één club op meerdere posities zetten).

 

Aan het meedoen aan dit aparte spel zijn geen extra kosten verbonden, en de winnaar van dit spel wint EUR 100,00, terwijl voor de nummer 2 een bedrag van EUR 60,00 klaarligt en voor de nummer 3 een bedrag van EUR 40,00.

 

Artikel 19: maximaal te winnen bedrag

Elke deelnemer kan in één seizoen met s11manager (hieronder valt dus niet het aparte spel van artikel 18d) maximaal EUR 440,00 winnen aan prijzengeld. Mocht een deelnemer dit bedrag overschrijden, dan zal de organisatie het gewonnen bedrag afromen naar EUR 440,00. Zodra deze situatie zich voordoet zal de organisatie van geval tot geval bekijken hoe deze herverdeling plaatsvindt; het is in de geschiedenis van s11manager slechts zelden gebeurd dat een deelnemer meer dan EUR 440,00 in één seizoen heeft gewonnen.

 

Artikel 20: foutief ingeleverde teams

Door de regels die gelden met betrekking tot het formeren van teams (basisspelers, wisselspelers, verschillende geldbedragen en verschillende linies) komt het af en toe voor dat een deelnemer een foutieve inzending instuurt. De opzet van het deelnameformulier is zodanig dat dit zoveel mogelijk van te voren wordt gesignaleerd, zodat fouten al door de deelnemer zelf kunnen worden opgemerkt. Ook voert de organisatie controles uit op de ontvangen inzendingen.

 

In een enkel geval, omdat het allemaal mensenwerk blijft, komt de organisatie er pas in de loop van het seizoen achter dat een deelnemer een foutieve inzending heeft gedaan. Het meest voorkomende voorbeeld is dat een deelnemer per ongeluk twee spelers van een club kiest, bijvoorbeeld twee wisselspelers, of een basisspeler en een wisselspeler van één en dezelfde club. Indien de organisatie hier pas in de loop van het seizoen achter komt, dan zal de organisatie intern overleggen en eventueel een strafmaat bepalen, die erop gericht is om het voordeel dat de deelnemer heeft behaald met de foutieve opstelling tenminste te compenseren. Veelal leidt dit tot toekenning van een bepaald aantal strafpunten. De juistheid van een inzending is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf; voorkom dus dat een inzending fouten bevat door deze te controleren alvorens de inzending te doen.

 

Artikel 21: onduidelijkheid

Wanneer zich onvoorziene situaties voordoen waarover dit Reglement geen uitsluitsel biedt, dan beslist de organisatie naar redelijkheid, zonder de intentie te hebben iemand hierbij te bevoordelen dan wel te benadelen.

 

Deelname aan s11manager impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met dit Reglement.


Toelichting bij het Reglement

 

Toelichting artikel 12: transfer van een speler naar een buitenlandse club

Zodra een speler wordt getransfereerd naar een buitenlandse club, mag je direct deze speler wisselen voor een nieuwe speler van dezelfde (oude Nederlandse) club en dezelfde linie.

 

Er kan wel eens onduidelijkheid ontstaan over wanneer een speler nu daadwerkelijk is getransfereerd: is dit het moment waarop clubs een akkoord bereiken, zodra een contract is ondertekend, zodra de medische keuring is afgerond, et cetera. De organisatie van S11manager bepaalt per individueel geval of voldoende “zeker” is dat er sprake is van een transfer. In de regel is hiervan pas sprake zodra de verkopende club dan wel de aankopende club hiervan een officiële mededeling doet via haar website. Uitspraken uit interviews van betrokkenen bij de aankopende of de verkopende club worden niet als doorslaggevend beschouwd. Het is niet nodig dat de medische keuring al is afgerond – als één van de clubs de transfer bekend maakt onder voorbehoud van het succesvol doorstaan van de medische keuring, en dit bericht wordt niet door de andere betrokken club tegengesproken, dan is normaliter voldaan aan een “transfer” ten behoeve van dit spel. Mocht dan later blijken dat de transfer om welke reden dan ook niet is doorgegaan, maar deelnemers hadden de betreffende speler al wel gewisseld, dan wordt deze wissel met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.

 

Het is toegestaan om, wanneer een speler naar het buitenland is getransfereerd, te wachten met het toepassen van de “gratis” wissel tot een later moment (bijvoorbeeld om eerst even aan te zien wie van de betreffende club een basisplaats krijgt), of zelfs tot aan de winterstop, waardoor je dus effectief 6 wissels kunt toepassen in de winterstop. Wel dien je dan gewoon nog te voldoen aan de regel dat de extra wisselmogelijkheid moet leiden tot een speler van dezelfde club en dezelfde linie. Je krijgt door te wachten dus niet de vrijheid om met behulp van een extra (zesde) wissel van de basisregel af te wijken. Wel heeft het wachten met wisselen tot aan de winterstop het voordeel dat je als nieuwe speler iemand kunt kiezen die pas in de winterstop aan de spelerslijst is toegevoegd (zie ook volgende paragraaf). Het nadeel van wachten is uiteraard dat je tijdelijk mogelijk met minder spelers actief bent.

 

Na het definitief worden van de spelerslijst worden tot aan de winterstop géén nieuwe spelers toegevoegd. Wanneer een speler vertrekt naar het buitenland kun je dus alleen een nieuwe speler kiezen die ook al op de spelerslijst stond bij het definitief worden van de spelerslijst. Hetzelfde geldt voor na de winterstop, ook dan worden na het definitief worden van de spelerslijst in de winterstop geen nieuwe spelers meer toegevoegd. De reden voor deze regel is dat we niet willen dat een deelnemer extra keuzemogelijkheden krijgt ten opzichte van andere deelnemers.

 

Tot slot: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om in de gaten te houden of van deze wisselmogelijkheid gebruik kan worden gemaakt; hierover wordt een deelnemer gedurende het seizoen niet meer apart geïnformeerd. Verder wordt met een transfer ook gelijkgesteld de situatie waarin het contract van een speler binnen de transferperiode wordt ontbonden, en deze speler vervolgens nog binnen diezelfde transferperiode naar een buitenlandse club gaat. Ook in dat geval is er sprake van een extra (gratis) wisselmogelijkheid.

 

Toelichting artikel 13: extra wissels  bij tenminste 3 achtereenvolgens gemiste wedstrijden

Als een speler tenminste 3 wedstrijden achtereenvolgens niet heeft gespeeld (ongeacht wat de reden hiervan is), dan heb je een wisselmogelijkheid. In een seizoen krijgt elke deelnemer maximaal twee van deze “gratis” wisselmogelijkheden. Dit maximum van twee extra wisselmogelijkheden wordt niet in mindering gebracht op het maximaal toegestane aantal wissels van 5 in de winterstop.

 

Het is niet verplicht voor een deelnemer om deze wisselmogelijkheid alleen na precies 3 achtereenvolgens gemiste wedstrijden toe te passen. Voorbeeld: Speler Y raakt voorafgaand aan speelronde 6 geblesseerd, en mist daardoor speelrondes 6, 7 en 8. Na afloop van speelronde 8 (en dus voorafgaand aan speelronde 9) mogen alle deelnemers die Speler Y hebben gekozen een extra wissel toepassen, door een nieuwe speler van dezelfde club en dezelfde linie te kiezen. Je mag als deelnemer echter ook wachten met het kiezen van een nieuwe speler tot bijvoorbeeld speelronde 10 of 11, als Speler Y ook die wedstrijden mist. Echter, mocht Speler Y in één van die ronden weer speelminuten maken, dan is de wisselmogelijkheid niet meer geldig, omdat eerst weer moet worden voldaan aan het missen van 3 achtereenvolgende wedstrijden. Er mag dan ook niet meer met terugwerkende kracht alsnog een wissel worden toegepast.

 

Het is toegestaan om, wanneer een speler de laatste 3 (of meer) wedstrijden voor de winterstop mist, te wachten met het toepassen van één van de twee wisselmogelijkheden tot aan de winterstop, waardoor je dus effectief 6 wissels kunt toepassen in de winterstop. Wel dien je dan gewoon nog te voldoen aan de regel dat de extra wisselmogelijkheid moet leiden tot een speler van dezelfde club en dezelfde linie. Je krijgt door te wachten dus niet de vrijheid om met behulp van een extra (zesde) wissel van de basisregel af te wijken. Wel heeft het wachten met wisselen tot aan de winterstop het voordeel dat de vervanger van de speler die 3 wedstrijden miste, een speler kan zijn die pas in de winterstop aan de spelerslijst is toegevoegd. Het nadeel van wachten is uiteraard dat je langer bent aangewezen op een reservespeler, of tijdelijk mogelijk met minder spelers actief bent.

 

Na het definitief worden van de spelerslijst worden tot aan de winterstop aan deze lijst géén nieuwe spelers toegevoegd. Wanneer een speler tenminste 3 keer achter elkaar niet heeft gespeeld kun je dus alleen een nieuwe speler kiezen die ook al op de spelerslijst stond bij het definitief worden van de spelerslijst. Hetzelfde geldt na de winterstop, ook dan worden, na het definitief worden van de spelerslijst die is gepubliceerd in de winterstop, geen nieuwe spelers meer toegevoegd. De reden voor deze regel is dat we niet willen dat een deelnemer extra keuzemogelijkheden krijgt ten opzichte van andere deelnemers.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om in de gaten te houden of van deze wisselmogelijkheid gebruik kan worden gemaakt; hierover wordt een deelnemer gedurende het seizoen niet meer apart geïnformeerd. Als de gewisselde speler na 3 gemiste wedstrijden weer wedstrijden gaat spelen en een deelnemer had gebruik gemaakt van een extra wisselmogelijkheid, dan wordt doorgespeeld met de nieuwe speler (met andere woorden, je krijgt de oorspronkelijk gekozen speler niet terug).

 

 

Afgelastingen

 

Als een wedstrijd wordt afgelast, dan telt deze niet mee in de telling van 3 achtereenvolgens gemiste wedstrijden. Voorbeeld: Speler Z mist speelronde 3 en 4, speelronde 5 wordt afgelast, en Speler Z mist vervolgens ook speelronde 6. Een deelnemer die Speler Z had gekozen mag dan pas ná speelronde 6 een wissel toepassen, omdat pas op dat moment daadwerkelijk 3 wedstrijden achter elkaar zijn gemist (speelronde 5 telt namelijk niet als een gemiste wedstrijd). Als een deelnemer besluit om daadwerkelijk na speelronde 6 Speler Z te vervangen, dan krijgt  de deelnemer vervolgens de punten van deze nieuw ingebrachte speler, waaronder ook de punten die horen bij de later ingehaalde speelronde 5 (met andere woorden, als speelronde 5 vervolgens later wordt gespeeld, dan wordt niet alsnog voor die ene wedstrijd de gewisselde speler Z ingezet, maar gewoon de nieuw gekozen speler).

 

 

Inhaalwedstrijden

 

Na afgelastingen volgen per definitie ook inhaalwedstrijden, en die kunnen leiden tot complicaties bij het toepassen van de regel van 3 achter elkaar gemiste wedstrijden, zeker als daar de winterstop tussen zit. Voorbeeld: Speler X mist de wedstrijden in speelronde 13 en 14, speelronde 15 wordt afgelast, en de Speler X mist ook de wedstrijd in speelronde 16. Deelnemers die Speler X hebben gekozen, mogen dan na speelronde 16 wisselen. Als de oorspronkelijke speelronde 15 ná de winterstop wordt ingehaald, dan spelen de deelnemers (als uitzondering op de basisregel) echter nog wel met Speler X voor die inhaalwedstrijd. Met andere woorden, spelers die pas in de winterstop zijn gekozen, kunnen niet een speler die vóór de winterstop was gekozen vervangen. Je zou hierbij kunnen redeneren dat in dat geval terugkijkend geen 3 wedstrijden achter elkaar waren gemist, maar zo wordt in dat geval niet geredeneerd; er waren wel degelijk 3 wedstrijden chronologisch gemist, en dus is de wissel geldig).

 

De complicatie ontstaat als Speler X ook na de winterstop speelronden mist, en de inhaalwedstrijd (van speelronde 15) is precies in die periode gepland. Voorbeeld: diezelfde Speler X mist ook speelronde 19 en 20 (na de winterstop), terwijl de inhaalwedstrijd van speelronde 15 ook gepland is na de winterstop, maar net voorafgaand aan speelronde 19. Als Speler X dus de inhaalwedstrijd van speelronde 15 mist, en ook de wedstrijd van speelronde 19 en 20, dan heeft deze (opnieuw) 3 keer achter elkaar niet gespeeld. Echter, dit “nadeel” van 3 achter elkaar gemiste wedstrijden geldt alleen voor die deelnemers, die Speler X al vóór de winterstop in hun team hadden gekozen en deze speler hebben laten staan. Voor deelnemers die Speler X pas tijdens de winterstop hebben gekozen geldt dit nadeel niet, want de punten van Speler X uit de inhaalwedstrijd van speelronde 15 zijn voor deze deelnemers niet van toepassing (er wordt dan immers gespeeld met de speler die de betreffende deelnemers vóór de winterstop in hun team hadden, als die ook een inhaalwedstrijd van speelronde 15 spelen). In die gevallen bestaat de wisselmogelijkheid na 3 gemiste wedstrijden alleen voor deelnemers die Speler X al vóór de winterstop hadden, want in dat geval tellen de inhaalwedstrijd van speelronde 15, en de wedstrijden van speelronde 19 en 20 mee in het “rijtje van 3”. Voor deelnemers die Speler X pas hadden gekozen tijdens de winterstop, geldt dat pas wanneer Speler X ook speelronde 21 mist, er een nadeel ontstaat als gevolg van drie achter elkaar gemiste wedstrijden, en dus ontstaat de wisselmogelijkheid voor die deelnemers pas na speelronde 21. Of die betreffende deelnemers in de inhaalwedstrijd van speelronde 15 mogelijk punten hebben gehaald met een andere speler, is daarbij niet van belang.